Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011

Arkadiusz Artyszak

Artyszak, Arkadiusz
Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011
CHANGES IN SUGAR BEET PRODUCTION IN LOVER SILESIAN PROVINCE IN 2002-2011
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 2, s. 65-74

Słowa kluczowe

burak cukrowy rynek cukru Unia Europejska województwo dolnośląskie

Key words

sugar beet the sugar market the European Union Lover Silesian province

Streszczenie

W pracy przedstawiono zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 63,1%, plony zwiększyły się o 53,7%, a zbiory zmalały o 3,0%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego został ograniczony w 26 powiatach, w tym w 11 o ponad 30%. Głównym powodem zmniejszenia areału buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006-2009.

Abstract

The paper presents the CSO data changes in sugar beet production in Lower Silesian Province in the years 2002-2011. During this period the acreage under sugar beet decreased by 63.1%, yields increased by 53.7%, and harvest decreased by 3.0%. In the years 2002-2011 the acreage of sugar beet was reduced in 26 districts, including reduction by over 30% in 11 districts. The main reason for limiting the production of sugar beet was the reform of the sugar market in the European Union in the years 2006-2009.