Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
SIXTY YEARS SCIENCE AND DIDACTICS ON THE FACULTY OF ECONOMICS SCIENCE WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 2, s. 7-14

Słowa kluczowe

ekonomika rolnictwa badania naukowe dydaktyka Wydział Nauk Ekonomicznych

Key words

agricultural economics scientific research didactics Faculty of Economics Science

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zarys historii oraz kierunki rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych (byłego Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omówiono kierunki badań oraz przedmioty prowadzone na Wydziale w ujęciu historycznym, od jego powstania po czasy współczesne.

Abstract

In the paper the main factors from history of the Faculty of Economic Sciences (former Faculty of Agricultural Economics). At the Warsaw University of Life Sciences have been presented. Some other information is connected with changes in the field of directions of education (didactic) and main research (connected with political and economy needs).