Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w Polsce

Michał Figura

Figura, Michał
Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w Polsce
ECONOMIC EFFECTIVENESS OF HORTICULTURAL FARMS IN POLAND
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 3, s. 43-50

Słowa kluczowe

efektywność ekonomiczna gospodarstwo ogrodnicze wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego polski FADN

Key words

economic efficiency horticultural farms economic size of farm Polish FADN

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badania efektywności gospodarstw ogrodniczych w zależności od regionu kraju oraz wielkości ekonomicznej. Uzyskane efekty w stosunku do poniesionych nakładów w tych gospodarstwach zaprezentowano na podstawie danych zebranych w ramach polski FADN1 w 2010 r.

Abstract

This paper presents the economic effectiveness of horticultural farms in different FADN regions and economic size classes. The effects in relation to expenditures incurred on farms, in which the main income is derived from the value of production of vegetables and flowers and thus belonging to“horticulture” are presented on the basis of data collected in these farms within the Polish FADN in the accounting year of 2010.