Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem

Izabela Lipińska

Lipińska, Izabela
Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem
The concept of loss in agricultural production in the scope of risk management
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 4, s. 105-115

Słowa kluczowe

ryzyko szkoda zarządzanie ryzykiem produkcja rolnicza utracone korzyści wspólna polityka rolna

Key words

risk loss risk management agricultural production lost benefits Common Agricultural Policy

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest określenie legalnej definicji szkody powstającej w toku produkcji rolniczej wraz ze wskazaniem jej zakresu. Ma ona istotne znaczenie dla określenia właściwego instrumentarium stosowanego w ramach zarządzania ryzykiem. Od tego, czy da się ją poprawnie zdefiniować, zależy skuteczność rekompensaty utraconych dochodów producenta rolnego i trwałość jego działalności. W toku badań przede wszystkim zastosowano metodę deskryptywną oraz dogmatyczną analizę aktów prawnych.

Abstract

The aim of the paper was to identify the concept and the scope of the loss in agricultural production. The research covers mostly its legal nature and only subtly the economic one. There were both domestic and European Union laws under the investigation. The legal analysis based on dogmatic and descriptive methods proves that one most common loss reference is impossible to define.