Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie

Michał Jerzak
Zakład Rachunkowości Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Jerzak, Michał (Zakład Rachunkowości Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu )
Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie
Commodity derivatives in the price risk management in agriculture
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, vol.101, nr 4, s. 78-84

Słowa kluczowe

instrumenty pochodne ryzyko cenowe zarządzanie ryzykiem rynek pszenicy

Key words

derivatives price risk risk management wheat market

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie tendencji rozwojowych światowego rynku instrumentów pochodnych na towary rolne oraz przedstawienie możliwości i zasadności ich wykorzystania do stabilizowania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na polskim rynku rolnym. Za pomocą rachunku symulacyjnego przedstawiono potencjalne efekty ekonomiczne uzyskiwane w transakcjach zabezpieczających ceny sprzedaży pszenicy na rynku terminowym Euronext w Paryżu. W konkluzji zwrócono uwagę na dynamiczny rozwój towarowego rynku terminowego na świecie. Stwierdzono, że zabezpieczanie cen pszenicy produkowanej i sprzedawanej w Polsce przy użyciu kontraktów terminowych notowanych na zagranicznych rynkach terminowych jest trudne i mało efektywne.

Abstract

Increased volatility of agricultural commodity prices that could be observed in recent years resulted in greater exposure of market participants to price risk . The article pointed out the development trends of the global and European derivatives market for agricultural commodities . While the absence of a national commodity derivatives market, using a simulation account, also an analysis of the economic merits of using derivatives for agricultural commodities, offered by foreign commodity exchanges. The article presents the possible use of market instruments to stabilize prices, including commodity derivatives to manage price risk on farms in Poland. With the use simulation account the paper presents the potential economic effects obtained in hedging transactions sales price of wheat on the futures market of Euronext Paris . In conclusion attention was paid to the dynamic development of the freight futures market in the world. It was also found that hedging prices of wheat produced and sold in Poland with the use of futures contracts traded on foreign futures markets are inefficient and difficult