Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej

Julia Pawołek

Pawołek, Julia
Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej
CHANGES IN FOOD SELF-SUFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, vol.102, nr 2, s. 67-77

Słowa kluczowe

samowystarczalność żywnościowa bezpieczeństwo żywnościowe produkcja artykułów rolno-spożywczych spożycie artykułów rolno-spożywczych

Key words

food self-sufficiency food safety consumption of agri-food products production of agri-food products

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zmian poziomu samowystarczalności żywnościowej w krajach członkowskich UE, definiowanej jako stosunek krajowego zużycia artykułów rolno-spożywczych względem krajowej produkcji. W latach 2004-2011 w UE nie zaobserwowano istotnych zmian samowystarczalności żywnościowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że kraje wyżej rozwinięte mają wyższą samowystarczalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, a niżej rozwinięte w zakresie zbóż.

Abstract

The aim of this paper is to discuss the changes in food self-sufficiency in the EU countries, defined as the proportion of domestic consumption in comparison with domestic production. In 2004-2011 there were no signi­ficant changes in food self-sufficiency in the EU. The analysis showed that the more developed countries have a higher self-sufficiency in livestock products, while less developed countries in the field of cereals.