Konkurencyjność największych światowych eksporterów jabłek

Paweł Kraciński

Kraciński, Paweł; ORCID: 0000-0003-2906-8618
Konkurencyjność największych światowych eksporterów jabłek
THE COMPETITIVENESS OF THE WORLD’S LARGEST EXPORTERS OF APPLES
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 2, s. 106-118

Słowa kluczowe

pozycja konkurencyjna jabłek eksport jabłek

Key words

competitive position of apples export of apples

Streszczenie

Celem artykułu było określenie pozycji konkurencyjnej głównych światowych eksporterów jabłek i jej zmian w latach 2006-2015. W artykule przeanalizowano wielkość światowej produkcji, plony oraz ich tendencje, a także zidentyfikowano największych światowych eksporterów jabłek. Pozycję konkurencyjną głównych światowych dostawców określono za pomocą mierników konkurencyjnych ex-post. Badania wykazały, że w grupie największych eksporterów rosła pozycja konkurencyjna producentów jabłek z Polski, Włoch i USA, a malała z Chin. Do grupy głównych światowych eksporterów w latach 2014-2015 dołączyła Białoruś.

Abstract

The aim of the article was to examine competitive position of the world’s major exporters of apples and changes of competitive position in the years 2006-2015. The article analyzes the size of world production, yields and their trends, and identifies the world’s largest exporters of apples. The competitive position of the world’s major suppliers was evaluated using measures of competitive ex-post. Studies showed that among the biggest exporters competitive position of Polish, Italian and American apples increased and competitive position of Chinese apples decreased. Belarus joined the group of the word’s major exporters in the years 2014-2015.