Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa żywności przez młodych konsumentów

Irena Ozimek, Julita Szlachciuk

Ozimek, Irena; ORCID: 0000-0003-3430-8276
Szlachciuk, Julita; ORCID: 0000-0002-9742-2044
Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa żywności przez młodych konsumentów
PERCEPTION OF FOOD QUALITY AND SAFETY AMONG YOUNG CONSUMERS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 2, s. 18-30

Słowa kluczowe

jakość żywność bezpieczeństwo młodzi konsumenci

Key words

quality food safety young consumers

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena postrzegania jakości i bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia młodych konsu­mentów. Badanie przeprowadzono wśród 1121 respondentów w wieku od 16 do 24 lat. Wyniki badania pokazują, że jakość i bezpieczeństwo żywności są interpretowane przez konsumentów w różny sposób, w zależności od cech społeczno-demograficznych. Istnieje potrzeba przeprowadzania działań edukacyjnych skierowanych do młodych konsumentów w celu wskazania im różnych czynników, które wpływają na postrzeganie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz uświadomienie im odpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa żywności, którą kupują i spożywają.

Abstract

The aim of this study was to assess the perception of food quality and safety from young consumers’ point of view. The study was conducted among 1121 respondents aged 16 to 24. The findings show that food quality and safety are terms which are interpreted by consumers in various ways depending on socio-demographic characteristics. There is a need to undertake educational activities aimed at young consumers to make them aware of the variety of factors that constitute perception of both food quality and food safety and should be taken into consideration when making decisions, and to realise the responsibility for the safety level of food they buy and consume.