Profesor Stefan Moszczeński – twórca szkoły matematycznej w ekonomice rolnictwa. Wspomnienie w 145. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Profesor Stefan Moszczeński – twórca szkoły matematycznej w ekonomice rolnictwa. Wspomnienie w 145. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci
PROFESSOR STEFAN MOSZCZYŃSKI, THE FOUNDER OF THE MATHEMATICAL SCHOOL OF AGRICULTURAL ECONOMICS: A MEMOIR ON THE 145TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH AND 70TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, vol.103, nr 2, s. 7-17