Ziemniaki jako potencjalny substrat dla biogazowni rolniczych

Sylwia Bartnikowska1, Michał Brzoski2, Wojciech Czekała3, Andrzej Lewicki4, Anna Olszewska5, Anna Smurzyńska6
1, 2, 3, 4, 6 Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 5 Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
Bartnikowska, Sylwia (Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
Brzoski, Michał (Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
Czekała, Wojciech (Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
Lewicki, Andrzej (Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
Olszewska, Anna (Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej)
Smurzyńska, Anna (Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
Ziemniaki jako potencjalny substrat dla biogazowni rolniczych
POTATOES AS A POTENTIAL SUBSTRATE FOR A BIOGAS POWER PLANT
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, vol.104, nr 3, s. 66-74

Słowa kluczowe

biogaz energia elektryczna fermentacja metanowa ziemniak

Key words

biogas electric energy methane fermentation potato

Streszczenie

Ziemniak jest zaliczany do surowców roślinnych mających wszechstronne zastosowanie, począwszy od branży spożywczej, aż do wykorzystania przy produkcji pasz. Klasyfikuje się go zarówno do roślin jadalnych, pastewnych, jak i przemysłowych. Odpady z przetwórstwa ziemniaków można wykorzystać do celów energetycznych, m.in. do wy­twarzania paliw ciekłych czy skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu powstałego w wyniku fermentacji metanowej. Badania wydajności biogazowej dla czterech prób substratów przeprowadzono zgodnie z obowiązującą niemiecką normą DIN 38 414/S8 w Pracowni Ekotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Abstract

Potato (Solanum tuberosum) is a very versatile vegetable, largely used as food for human, animal feeding and as well classified as industrial plant. Waste from processing potatoes can be used for energy purposes such as: liquid fuels or a combined production of electricity and heat from biogas production by anaerobic digestion. In order to test the biogas potential of potato waste an experiment were conducted at the laboratory of Eco technology of the Poznan University of Life Sciences. The treatments: I – control, II raw potatoes, III – steamed potatoes, IV – raw potato skins, V – steamed potato skins were tested in accordance to the German normalization DIN 38 414 / S8. Additionally, economic aspects concerning the revenue obtained from the sale of electric energy produced according to biogas yields observed in laboratory were estimated.