Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Justyna Barczyk-Ciuła1, Marcin Nogieć2, Wojciech Sroka3, Tomasz Wojewodzic4
1, 2, 3, 4 Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Barczyk-Ciuła, Justyna ; ORCID: 0000-0002-1043-705X (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Nogieć, Marcin; ORCID: 0000-0001-9302-6418 (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Sroka, Wojciech; ORCID: 0000-0002-4255-3741 (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Wojewodzic, Tomasz; ORCID: 0000-0002-0817-4190 (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITIES IN GMINAS LOCATED WITHIN RANGE OF IMPACT OF KRAKÓW METROPOLITAN AREA
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 1, s. 47-57

Słowa kluczowe

Krakowski Obszar Metropolitalny przedsiębiorczość teoria lokalizacji

Key words

Kraków Metropolitan Area entrepreneurship location theory

JEL Classification

R3 D1 D2

Streszczenie

Identyfikacja czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu należy do najważniejszych zadań ekonomii. Głównym celem opracowania było określenie zależności pomiędzy wybranymi cechami lokalizacji i polityki podatkowej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego a natężeniem przedsiębiorczości w gminach pozostających w strefie oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresie 1995-2016 szybciej zwiększała się liczba podmiotów gospodarczych w gminach bezpośrednio graniczących z Krakowem niż w jednostkach od niego oddalonych. Jednocześnie gminy zlokalizowane korzystniej względem regionalnego centrum gospodarczego prowadziły bardziej restrykcyjną politykę podatkową, dążąc do przejęcia w formie podatków lokalnych części renty lokalizacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców.

Abstract

One of economics’ major tasks is the identification of factors that facilitate economic growth. The main purpose of the study was to determine interrelations between selected features of a location, a tax policy implemented by territorial self-government authorities and the intensity of entrepreneurship in gminas [communes] within the range of impact of the Kraków Metropolitan Area (KMA). Based on the analyses which were conducted, in 1995-2016 the number of business entities in gminas bordering directly on Kraków increased faster compared to those located farther away. Reasons for such status quo include the increasing absorptive power of local markets within areas where population density has been increasing as well as migration of entrepreneurs from the core of the KMA to suburban gminas which have improved connections with Kraków. Concurrently, the gminas with more advantageous locations relative to the regional economic center implemented a more restrictive tax policy and aimed to take over, in the form of local taxes, a part of entrepreneurs’ location rent.