Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Janusza Kosickiego – z okazji Jubileuszu 90-lecia Urodzin

Henryk Runowski
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Janusza Kosickiego – z okazji Jubileuszu 90-lecia Urodzin
Scientific, didactic and organizational activity of Professor Janusz Kosicki - on the occasion of the 90th Anniversary of the Birthday
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 7-13