Porównanie przestrzennej koncepcji rozwoju zdrojowiska W. Pencakowskiej i modelu ewolucji obszaru turystycznego R.W. Butlera

Adam Szromek
Politechnika Śląska
Szromek, Adam (Politechnika Śląska)
Porównanie przestrzennej koncepcji rozwoju zdrojowiska W. Pencakowskiej i modelu ewolucji obszaru turystycznego R.W. Butlera
The spatial concept of spas development of W. Pencakowska and Tourism Area Life Cycle of R.W. Butler – similarities and differences of both evolutionary models
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 121-132

Słowa kluczowe

obszar turystyczny uzdrowisko modele ewolucji TALC

Key words

Tourism destination spa evolutionary model TALC

Streszczenie

Praca omawia dwie koncepcje ewolucji obszaru turystycznego, które przybliżają mechanizm rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Pierwsza to koncepcja W. Pencakowskiej, natomiast druga to model ewolucji obszaru turystycznego TALC R.W. Butlera. Obie prace przybliżają wyjaśnienie mechanizmu rozwoju przestrzenno-społecznego obszarów turystycznych. W artykule przedstawiono podobieństwa i różnice obu koncepcji.

Abstract

Article discusses two evolutionary concepts of tourism area development, which broaden knowledge about the development mechanism of tourism destinations and spas. One of them is the concept of W. Pencakowska, while the second is a model of Tourism Area Life Cycle (TALC) of R.W. Butler. Both concepts allow the explain the mechanism spatial and social development of the tourist areas. The author points out the similarities and differences of both concepts.