Zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego

Hanna Górska-Warsewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Górska-Warsewicz, Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego
Brand management of regional tourism product
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 45-56

Słowa kluczowe

regionalny produkt turystyczny marka tożsamość i wizerunek marki zarządzanie marką.

Key words

the regional tourist product the brand the identity and the brand image administering the mark

Streszczenie

Właściwe zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego jest – na dynamicznie zmieniającym się rynku turystycznym – warunkiem koniecznym dla zainteresowania turystów i dokonania przez nich wyboru oferty usługowej danego obszaru recepcji turystycznej. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych aspektów zarządzania marką regionalnego produktu turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na tożsamość i wizerunek marki regionalnego produktu turystycznego przyjmując te zagadnienia jako punkt wejścia i wyjścia w procesie zarządzania marką regionalnego produktu turystycznego.

Abstract

Administering the mark of the regional tourist product is due – on the dynamically changing tourist market – with condition necessary for the interest of tourists and selecting the service offer of the given area of the tourist reception by them. Describing selected aspects of the management was a purpose of this study with brand of the regional tourist product. They paid special attention to the identity and the brand image of the regional tourist product. These issues are an entry point and of leaving in the process of administering the mark of the regional tourist product.