Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej

Beata Piotrowska1, Kinga Majchrzak2, Henryka Żarska3, Tadeusz Żarski4
1, 2, 3, 4 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Piotrowska, Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Majchrzak, Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Żarska, Henryka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Żarski, Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej
Health risks in high altitude mountaineering
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 89-99

Słowa kluczowe

turystyka wysokogórska zagrożenia zdrowotne choroba wysokościowa

Key words

high altitude mountaineering health dangers Acute Mountain Sickness

Streszczenie

Turystyka wysokogórska jest formą turystyki kwalifikowanej, która cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jednakże jej uprawianie wiąże się z koniecznością przygotowania kondycyjnego zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz wymaga znajomości zagrożeń zdrowotnych, jakie niosą ze sobą wspinaczki wysokogórskie. W niniejszym artykule scharakteryzowano najbardziej niebezpieczne choroby związane z uprawianiem tego rodzaju turystyki, spowodowane rozrzedzeniem powietrza i niedotlenieniem w warunkach wysokogórskich oraz zaburzenia spowodowane przez inne czynniki. Celem niniejszego artykułu jest przestawienie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród polskich turystów wyjeżdżających w tereny górskie. Badania dotyczyły charakterystyki wyjazdów wysokogórskich oraz świadomości polskich turystów w zakresie zagrożeń zdrowotnych. Ponadto obejmowały także analizę zaburzeń zdrowia, z którymi najczęściej spotkali się polscy turyści oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Abstract

High altitude mountaineering is a form of qualified tourism, which is becoming more and more popular among Poles. However, practicing this kind of tourism involves the preparation and improvement of both the physical and mental condition and requires knowledge of the health risks associated with high-altitude climbing. In this article the most dangerous diseases related to this type of tourism were characterized by dividing them into diseases caused by low air density and hypoxia at high altitudes, and health disorders caused by other factors. The aim of this paper is to present the results of surveys conducted among Polish tourists, who venture into mountain areas. The survey’s main concerns were the characteristics of high mountain trips and the awareness of health risks among Polish tourists. It also included the analysis of the health problems, which most frequently affect Polish tourists and the methods of dealing with them.