Bariery w komunikacji i promocji w regionach w kontekście wykorzystania funduszy z UE

Damian Grabiński
First Public Relations
Grabiński, Damian (First Public Relations)
Bariery w komunikacji i promocji w regionach w kontekście wykorzystania funduszy z UE
Communication and promotion barriers in the regions in the context of EU funds
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 2, s. 17-24

Słowa kluczowe

bariery promocja strategia marki fundusze europejskie urzędy marszał- kowskie

Key words

barriers promotion brand strategy European funds Mayor’s Offices

Streszczenie

W artykule przedstawiono bariery, na jakie napotykają urzędy marszałkowskie oraz beneficjenci funduszy europejskich podczas promocji i komunikowania w regionach. Wskazano czynniki budowy marki danego województwa. Przedstawiono przyczyny promowania i komunikacji regionów, jako element zwiększenia potencjału gospodarczego regionów – rozwoju infrastrukturalnego i społeczeństwa.

Abstract

The article describes barriers faced by Mayor’s Offices and beneficiaries of EU funds during promoting them and communicate in the regions. The text indicates what factors contribute to brand building of the province. It also goes deeper to cause of promotion and communication areas, because promotion is not a goal but a means to increase the economic potential of regions – the development of infrastructure and social development.