Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki

Joanna Cybulska
Instytut Kolejnictwa
Cybulska, Joanna (Instytut Kolejnictwa)
Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki
Promoting Żabia Wola community as part of the development of turism
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 2, s. 7-15

Słowa kluczowe

rozwój lokalny public relations narzędzie PR gmina promocja

Key words

local development public relations PR instruments commune promotion

Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie public relations dla instytucji publicznych oraz narzędzia PR, którymi instytucje posługują się w swojej działalności. Na przykładzie gminy Żabia Wola zaprezentowano możliwości promocji walorów turystycznych gminy przy zastosowaniu eventu.

Abstract

The article presents the meaning of public relations in the public bodies activity as well as PR tools which they use in their work. On the example of Żabia Wola community there was presented possibilities of promotion of tourist attractions by events.