Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów

Anna Sieczko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów
Traditional and regional products in the promotion of regions
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 2, s. 79-89

Słowa kluczowe

produkty tradycyjne i regionalne marketing terytorialny turystyka kulinarna

Key words

traditional and regional products territorial marketing culinary tourism

Streszczenie

W artykule dokonano analizy promocji dwóch wybranych regionów Polski, tj. województw pomorskiego i świętokrzyskiego. Oba regiony swoją promocję opierają między innymi na produktach tradycyjnych i regionalnych. Dokonano analizy stron internetowych urzędów marszałkowskich omawianych województw, profili na portalach Facebook oraz WordPress. Badania stanowią kontynuację rozważania podjętego przez autorkę w 2013 roku. Zostały wtedy przebadane strategie marketingowe czterech województw Polski tj.: wielkopolskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Badania wymagają dalszej kontynuacji, ponieważ analizowane promocję regionów są dopiero wdrażane.

Abstract

The aim of the article is to analyze the promotion of two selected regions of Poland i.e. Pomorskie and Świętokrzyskie. In both regions the brand promotion plan is based, inter alia, on promoting traditional and regional products. The study involved the analysis of websites run by the province marshal offices and the regions’ profiles on Facebook and WordPress. This research is a continuation of the earlier study undertaken by the author in 2013 which examined marketing strategies of four Polish regions: Wielkopolskie, Małopolskie, Lubelskie and Warmińsko-Mazurskie. The subject requires further investigation as the marketing strategies for promoting regions are currently being implemented.