Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce

Lucyna Przezbórska-Skobiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Przezbórska-Skobiej, Lucyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce
Determinants of rural tourism market development in Poland Summary: The main purpose of the paper was to show development and the present situation
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 101-115

Słowa kluczowe

turystyka wiejska agroturystyka rynek uwarunkowania czynniki sprzyjające czynniki ograniczające

Key words

rural tourism agritourism market determinants favourable factors unfavourable factors

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie rozwoju i stanu obecnego rynku turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki) w Polsce wraz z czynnikami warunkującymi (sprzyjającymi i ograniczającymi) ten rozwój. Analizę przeprowadzono na podstawie danych wtórnych i literatury przedmiotu. Wynika z niej, że na rynku turystyki wiejskiej, a szczególnie rynku agroturystycznym, zachodzą w ostatnich latach istotne zmiany, zarówno po stronie podaży, jak i popytu.

Abstract

The main purpose of the paper was to show development and the present situation of rural tourism, including agritourism market in Poland as well as some chosen factor influencing the development (favourable and unfavourable factors). The analysis was concluded with the statement that rural tourism and especially agritourism market has been changing dramatically during the last years, both on the supply and the demand side of the market.