Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego

Izabella Sikorska-Wolak1, Agnieszka Cyburt2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej
Sikorska-Wolak, Izabella (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej)
Cyburt, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7084-6066 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej)
Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego
The use of EU funds as a manifestation of local government units entrepreneurship
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 105-117

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny przedsiębiorczość fundusze UE

Key words

local government entrepreneurship EU funds

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości władz lokalnych w obszarze pozyskiwania i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej. Dokonano oceny dotychczasowej aktywności władz lokalnych w absorpcji środków pomocowych. Wskazano potencjalne czynniki determinujące aktywność jednostek samorządu terytorialnego oraz ich ocenę z punktu widzenia mieszkańców.

Abstract

The article presents the phenomenon of entrepreneurship of local authorities in the area of gaining and using European Union funds. An evaluation of the current activities of local authorities in absorption of aid. Indicated potential factors determining the activity of local government and its assessment of the inhabitants.