Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego

Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bieńkowska-Gołasa, Wioletta; ORCID: 0000-0003-1654-390X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego
Comparing the level of entrepreneurship in urban, semi-urban and rural municipalities of Mazowieckie Voivodeship
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 5-11

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość poziom przedsiębiorczości gmina mazowieckie

Key words

entrepreneurship the level of entrepreneurship communes mazowieckie

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym, jak również zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących poziomu przedsiębiorczości. Badania empiryczne polegały na obliczeniu i porównaniu wartości wskaźnika przedsiębiorczości na terenie wszystkich gmin w województwie mazowieckim (miejskich – 35, miejsko-wiejskich – 50, wiejskich – 229).

Abstract

The aim of the article is to present the issues of entrepreneurship in theory, as well as present own research results regarding to the level of entrepreneurship. The empirical research consisted of calculation and comparing the index of entrepreneurship in all municipalities in Mazowieckie (urban – 35, semi-urban – 50, rural municipalities – 229).