Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin

Rafał Tyszkiewicz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Tyszkiewicz, Rafał (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin
Promotion as a part of development strategy of Polish municipalities
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 127-137

Słowa kluczowe

gmina rozwój promocja gmin

Key words

municipality development promotion of municipality

Streszczenie

Gminy na całym świecie podejmują różnorodne działania w celu zainteresowania i pozyskania inwestorów. Intensywnie angażują się na rzecz utrzymania istniejących na terenie gmin przedsiębiorstw, zapobiegają przeniesieniu ich do innych gmin lub krajów. Władze gmin zdają sobie sprawę z istotności promocji, aby gmina jako ośrodek życia społeczno-gospodarczego zaprezentowała się atrakcyjnie na zewnątrz. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia promocji w rozwoju regionów i ocena działań promocyjnych podejmowanych przez władze gminy Olesno. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Abstract

Municipalities all over the world are taking a variety of activities to attract investors. Simultaneously, they commit themselves into keeping the existing businesses in situ and prevent them from moving to other countries and municipalities. The municipal authorities are aware of the significance of external promotion of the municipality as a center of social and economic life. The main objective of the article is to identify promotional activities in the development of Olesno municipality located in Opole province. The article presents both – theoretical and empirical value.