Cechy przedsiębiorcy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Alfreda Kamińska
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Kamińska, Alfreda (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Cechy przedsiębiorcy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Features of an entrepreneur and the development of small and medium size enterprises
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 49-59

Słowa kluczowe

sektor małych i średnich przedsiębiorstw rozwój przedsiębiorstwa cechy przedsiębiorcy

Key words

sector of small and medium size enterprises company development entrepreneur features

Streszczenie

Wpływ czynników związanych z osobą właściciela przedsiębiorstwa na działalność i rozwój przedsiębiorstwa stanowi przedmiot licznych rozważań. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badania współzależności między wiekiem, płcią, wykształceniem właściciela firmy oraz jego doświadczeniem w zarządzaniu a rozwojem przedsiębiorstw. Na podstawie wyliczonego współczynnika V-Cramera i rozkładu przedsiębiorstw w układzie rozwój – stagnacja – regres stwierdzono występowanie współzależności między wiekiem właściciela firmy i jego wykształceniem a wskaźnikiem rozwoju przedsiębiorstw.

Abstract

The literature points out the influence of many factors related to an owner of the company including demographic factors on the activity and development of the company. Research results of the correlation between age, sex, education of the company owner and his experience in management and the development of companies are presented in this study. Based on calculated V-Cramer factor and the distribution of companies in the system: development, stagnation, regression a correlation between the age of the company owner and his education and a rate of the company development is identified.