Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013

Grzegorz Patoła
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Patoła, Grzegorz (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie)
Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013
Support for agrotourism in Małopolska province from Rural Development Programme 2007–2013
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 95-106

Słowa kluczowe

gospodarstwa agroturystyczne Małopolska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsparcie finansowe

Key words

agritourism farm Małopolska province Rural Development Programme development financial support

Streszczenie

Praca poświęcona jest wykorzystaniu funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007–2013 przez małopolskie gospodarstwa agroturystyczne. W artykule zaprezentowano gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce z uwzględnieniem poszczególnych powiatów. Przedstawiono wsparcie finansowe, jakie uzyskały gospodarstwa agroturystyczne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonano analizy głównych czynników, które przyczyniają się do korzystania ze wsparcia z funduszy europejskich przez gospodarstwa agroturystyczne.

Abstract

The work is devoted to the use of funds from the Rural Development Programme for the years 2007–2013 by agritourism farm in the Małopolska province. The article describes the agritourism farm in the Małopolska, taking into account all counties. Another issue concerns financial support which agritourism farm received from the Rural Development Programme. By using statistical data author of the paper analyzes the main factors that contribute to the use of support from European funds by agritourism farm.