Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie

Alina Katunian
Vilniaus Kolegija – Uniwersytet Nauk Stosowanych
Katunian, Alina (Vilniaus Kolegija – Uniwersytet Nauk Stosowanych)
Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie
Analysis of the human resources development for tourism sector in Lithuania
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 47-57

Słowa kluczowe

rozwój kapitału ludzkiego kadra branża turystyczna Litwa

Key words

Human Resources Development Tourism company Lithuania

Streszczenie

Celem artykułu było zaprezentowanie tendencji zmian w poziomie wymaganej wiedzy i umiejętności oraz trendów rozwojowych kapitału ludzkiego kadry zatrudnionej w branży turystycznej na Litwie. Jako odpowiedź na rozwój branży turystycznej na Litwie wzrósł popyt na kadrę świadczącą profesjonalne usługi turystyczne. W zarządzaniu branżą turystyczną zwraca się coraz baczniejszą uwagę na aspekt zmian, globalizacji, innowacji, a przede wszystkim coraz większych wymagań stawianych przez turystów. Powoduje to konieczność rozwoju i szkolenia kadr obsługujących ruch turystyczny

Abstract

The aim of this article is to examine the Human Resources Development of the tourism industry in Lithuania. In the article are represented these research methods: literature research, statistical data analysis, round table discussion. As a response to the development of the tourism industry in Lithuania, increased the demand for professional staff, ready to provide professional travel services, including accommodation and catering. Managing tourism company, it is important to take into account that the tourism industry, under the influence of globalization and innovation is constantly changing, so it is important to ensure the development of human resources of tourism companies. The paper has examined trends in human resources development of the tourism industry in Lithuania.