Kluczowe kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych

Barbara Wyrzykowska1, Tatiana Balanovska2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Wyrzykowska, Barbara; ORCID: 0000-0002-7025-0799 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Balanovska, Tatiana (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Kluczowe kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 109-117

Cytowania

 1. Firma rodzinna – czy może być efektywna?, Poradnik Przedsiębiorcy, 2016, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-firma-rodzinna-czy-moze-byc-efektywna (dostęp: 15.08.2018).
 2. Firmy rodzinne dla firmy rodzinnych, Fundacja Firmy Rozdzinne, www. ffr.pl/fundacja (dostęp: 20.08.2018).
 3. Hamel G., Prahalad C.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Businnes Press, Warszawa 1999.
 4. Hamel G., Prahalad C.: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review 1990, 3.
 5. Kacprzak M., Król A.: Strategiczne kompetencje kadry menedżerskiej a rynek pracy, Zarządzanie. Teoria i Praktyka 2(10), 2014, 41–46.
 6. Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017, Raport z badania Kluczowe Składniki Sukcesu, kwiecień 2017 s. 11, https://ffr.pl/pl/umiejetnosc-korzystania-z-big-data-oraz-inteligencjaspoleczna-to-kluczowe-kompetencje-przyszlosci-dla-firm-rodzinnych/ (dostęp: 20.08.2018).
 7. Leonard-Barton D.: Core Capabilities and Rigidities: A Paradox In Managing New Product Development, Strategic Management Journal 13, 1992.
 8. Nieżurawska J.: Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora” – TNOiK, Toruń 2010, s. 56–62.
 9. Orzechowski H.: Firma rodzinna to nie tylko mały biznes. Dziś to także potężne firmy, 2018, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/firma-rodzinna-to-nie-tylko-maly-biznesdzis,29,0,2410781.html (dostęp: 20.08.2018).
 10. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 11. Piotrowski K.: Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, WAT, Warszawa 2006.
 12. Rybak M. red.: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 13. Wachowiak P. red.: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2005.