The Economic Function of The State

Hasan Yavuz
Adana Science and Technology University
Yavuz, Hasan (Adana Science and Technology University)
The Economic Function of The State
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 119-128

Cytowania

 1. Aktan C.C.: Anayasal İktisat ve Ekonomik Anayasa, İz Yayıncılık, İstanbul 1997.
 2. Aktan C.C.: Anayasal İktisat, Political Bookstore, İstanbul 2002.
 3. Aktan C.C., Dileyici D., Saraç Ö.: Anayasal perspektiften vergi reformu ve ‘Vergi Anayasal önerisi, Public Choice and Constitutional Economics Journal 2001.
 4. Altay A.: Geçiş ekonomilerinde devletin ekonomik rolleri, görevleri ve KOBİ’lerin Durumu 2003, retrieved from: www.econturk.org/turkiyeekonomisi/gecis.pdf. (accessed: 27.08.2018).
 5. Battaglini M., Coate S.: A dynamic theory of public spending, taxation, and Debt. March 2006, retrieved from: http: //www.nber.org/papers/w12100 (accessed: 27.08.2018).
 6. Demir O.: The Changing Role of the State in the context of Internal Growth, retrieved from: http://www.kilgonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=181 (accessed: 13.11.2017).
 7. Drucker P.F.: New Facts (Seventh Edition), Minpa Matbaacılık, Ankara 2000.
 8. Egeli H.A., Emsen Ö.S.: Geçiş ekonomilerinin makro ekonomik performansları ve Kırgızistan üzerine bir değerlendirme, International symposium on Globalization and Transition economies 2–4 May, Bishkek, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan – Turkey Manas University 2002.
 9. Fölster S., Henrekson M.: Growth and the public sector: a critique of the critics, 1999, retrieved from: http://www.elsevier.com/locate/econbase (accessed: 27.08.2018).
 10. Güran M.C., Cingi S.: Devletin ekonomik müdahalelerinin etkinliği, 2002, retrieved from: http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/yeni/genel/dergi/sayi03/04güran.pdf (accessed: 27.08.2018).
 11. Güvel E.A.: Political-economy interactions in Turkey’s, Nobel Yayınları, Ankara 2003.
 12. Li M.: After neoliberalism: is Empire, is social democracy, is socialism? January 2004, retrieved from: http: //www.antimai.org/bs /mingili0204.htm. (accessed: 27.08.2018).
 13. Mises L.V.: Liberty and Property, Market Journal 2004, 3, p. 10.
 14. Sümer K.K.: Merkezi plancı ekonomilerden piyasa ekonomisine geçişte planlama ve bağımsız devletler topluluğundaki Türk Cumhuriyetlerinin iktisadi potansiyelleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1992.
 15. Tobin J.: Economic liberalization, the changing role of the state and Wagner’s Law, 2005: China’s development experience since 1978, retrieved from: http://www.elsevier.com/locate/worlddev (accessed: 27.08.2018).
 16. Ulutürk S.: Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi 2001, retrieved from: http://www.iibf.akdeniz.edu.tr/iibf_dergisi/1.dergi/uluturk.zip (accessed: 27.08.2018).
 17. Yüce M.: The Problem of Harmonization of the Kyrgyz Republic with the Free Market Economy 2004, Economics and Society vol. 6, no. 1, retrieved from: http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=192 (accessed: 27.08.2018).