Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniw

Marek Kozak
Uniwersytet Warszawski
Kozak, Marek (Uniwersytet Warszawski)
Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniw
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 129-136

Cytowania

  1. G. Gorzelak: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, Studia regionalne i lokalne 2014, nr 3(57), s. 5–25.
  2. G. Gorzelak, B. Jałowiecki: Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, Studia regionalne i lokalne 2014, nr 4(58), s. 5–24.
  3. A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawalko, T. Komornicki, R. Szul (red.): New borderlands, Cross-border relations and regional development, Series: Regions and Cities, 2017 Routledge – Taylor and Francis Group, Oxon-New York, s. 250.
  4. M. Jeřabek., J. Dokoupil, T. Havliček, a kolektiv: Českë pohraniči. Bariëra nebo prostor zprostředkovani? (Czeskie pogranicze. Bariera czy obszar pośrednictwa?), 2004, wyd. Academia, Praha (Czeska Rep.), s. 296.
  5. M.W. Kozak: Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim (recenzja), Studia regionalne i lokalne 2014 a, nr 1(55), s. 131–152.
  6. M.W. Kozak: The Karlovy Vary Subregion as an Example of a Border Region – a Case Study Report, GRINCOH Working Paper Series 2014.
  7. M.W. Kozak, Working Paper 6.03.02.02, s. 1–26, s. 4–5, http://www.grincoh.eu/media/serie_6_spaces__territories_and_regions/grincoh_wp6.03.02.02_kozak.pdf, (dostęp: 12.07.2018).