Potencjał turystyczny Nadleśnictwa Rudka w opinii społeczności lokalnej

Marcin Kowalewski

Kowalewski, Marcin
Potencjał turystyczny Nadleśnictwa Rudka w opinii społeczności lokalnej
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 33-43

Cytowania

  1. Borkowska-Niszczota M.: Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo-cennych województwa podlaskiego, Economics and Management 2014, nr 1.
  2. Doroszewski W.: Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1982.
  3. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
  4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008.
  5. Panasiuk A.: Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] Potencjał turystyczny: zagadnienia ekonomiczne A. Panasiuk (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Safaryn B.: Położenie nadleśnictwa, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka 2017, http://www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl/polozenie#.WTBxt9waSpo, (dostęp: 27.05.2018).
  7. Wyrzykowski J.: Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 52.
  8. Zajadacz A., Śniadek J.: Ocena potencjału turystycznego, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 3. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009.