Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy

Wioletta Olejniczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olejniczak, Wioletta; ORCID: 0000-0001-5184-6776 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 55-62

Cytowania

  1. Górna J.: Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna, t. XIV, nr 1, s. 153–166.
  2. Łaciak J.: Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013, s. 25–45.
  3. Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, s. 111, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 01.04.2018).
  4. Śniadek J.: Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska 2007, nr 1–2, s. 22, |http://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2007-01_02-4.pdf (dostęp: 24.04.2018).
  5. Zmyślony P.: Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, P. Kociszewski (red.), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa 2013, nr 5, s. 83. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/download/214/200 (dostęp: 07.08.2018).