The determining role of health on the economic development of countries – case study in econometric analysis

Ali Unsal1, Harun Kırılmaz2, Ewa Stawicka3
1 Bilecik Şeyh Edebali University in Turkey, 2 Sakarya University in Turkey, 3 Warsaw University of Life Sciences WULS-SGGW
Unsal, Ali (Bilecik Şeyh Edebali University in Turkey)
Kırılmaz, Harun (Sakarya University in Turkey)
Stawicka, Ewa; ORCID: 0000-0003-0314-4942 (Warsaw University of Life Sciences WULS-SGGW)
The determining role of health on the economic development of countries – case study in econometric analysis
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 81-88

Cytowania

 1. Ak R.: The Relationship between Health Expenditures and Economic Growth, Turkish Case, International Journal of Business Management and Economic Research, 2012, 3(1), p. 404–409.
 2. Bozkurt H.: Eğitim, Sağlık ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye İçin Bir Analiz, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2010, 5(1), p. 7–27.
 3. Breusch T.S. and Pagan A.R.: The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics, Review of Economic Studies, 1980, 47, p. 239–53.
 4. Küçükaksoy I., Akalın G.: Fisher Hipotezi’nin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 35(1), p. 19–40.
 5. Pesaran M.H.: General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics no. 0435, 2004, p. 1–42.
 6. Peseran M.H.: A Sımple Panel Unıt Root Test in the Presence of Cross-Sectıon Dependence, Journal Of Applıed Econometrıcs 2007, 22, p. 265–312.
 7. Şimşir N.C., Çondur F., Bölükbaş M., Alataş S.: Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015, 52(604), p. 43–54.
 8. Taban S.: Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Sosyo Ekonomi, 2006, 4(4), p. 31–46.
 9. Tunç M.: Kalkınmada İnsan Sermayesi: İç Getiri Oranı Yaklaşımı Ve Türkiye Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998, 13(1), p. 83–106.
 10. Westerlund J.: Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect, Journal of Applied Econometrics 2008, 23, p. 193–223.
 11. Yardımcıoğlu F.: OECD Ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir İncelemesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 13(2), p. 27–47.
 12. Yumuşak İ.G., Yıldırım D.Ç.: Sağlik Harcamalari İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2009, 4(1), p. 57–70.
 13. World Bank Databank, (2015), retrieved from: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators# (accessed: 28.05.2018).