City placement jako instrument promocji miasta

Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
City placement jako instrument promocji miasta
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 9, s. 89-96

Cytowania

 1. Gębarowski M.: City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast, [w:] Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 2. Filtr miasta z serialem, czyli city placement, BRIEF 2016, nr 1, http://brief.pl/flirt_miasta_z_serialem_czyli_city_placement/ (dostęp: 20.08.2018).
 3. Raport: Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów (Edycja 2018), Portal dla specjalistów marketingu miejsc, http://www.marketingmiejsca.com.pl/raport_-wydatki-i-dzialaniapromocyjne-polskich-miast-i-regionow-(edycja-2018),43 (dostęp: 20.08.2018).
 4. Stanek A.: Kto zarabia na „Koronie Królów”? Seriale to skuteczny sposób na promocję, money.pl, https://www.money.pl/galerie/artykul/korona-krolow-diagnoza-klan-skuteczny,134,2,2396550.html (dostęp: 20.08.2018).
 5. Kotler Ph.: Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005.
 6. Łazorko K., Niedzielska A.: Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 7. Miasta w serialach, Raport medialny, 1 lipca–31 grudnia 2016, Press Service monitoring mediów, http://psmm.pl/sites/default/files/miasta_w_serialach_-_raport_medialny_-_vii-xii_2016_0.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 8. Stępowski R.: Raport Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów 2017, http://marketingmiejsca.com.pl/media/uploaded/raport4-0y34mwy5/Raport_2018.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 9. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 10. Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menagera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 11. Urbaniec E.: Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny, Nova Res, Gdynia 2009.
 12. Zawadzki P.: City placement – nowy trend w działaniach promocyjnych polskich miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 332.