Marketing wielopoziomowy w teorii ekonomii behawioralnej

Sławomir Wawrzyniak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wawrzyniak, Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Marketing wielopoziomowy w teorii ekonomii behawioralnej
Multi Level Marketing in behavioral economics
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 12, s. 85-94

Słowa kluczowe

ekonomia behawioralna psychologia marketing wielopoziomowy

Key words

behavioral economics psychology Multi Level Marketing

Streszczenie

W artykule przedstawiono cieszącą się coraz większym zainteresowaniem badaczy dziedzinę nauki, jaką jest ekonomia behawioralna oraz podjęto próbę przybliżenia jej wykorzystania w marketingu sieciowym. Multi Level Marketing jest popularnym w krajach zachodnich modelem biznesu. Wiedza o funkcjonowaniu tego modelu biznesu, zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków, jest w Polsce ciągle niewystarczająca. Niniejsze opracowanie to przede wszystkim przybliżenie istoty marketingu wielopoziomowego w teorii ekonomii behawioralnej. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe.

Abstract

This paper presents behavioral economics as a field of study which gradually gains the interest amongst researchers and describes its methods used in network marketing. Multi Level Marketing is a very popular business model in the Western countries. Neither theoreticians nor practitioners in Poland have enough knowledge though of this business model and its functioning. Therefore, these studies were carried out to present the significance of the pyramid selling in behavioral economics. The science literature stated the basis for this research.

Cytowania

 1. Akerlof G.A., Shiller R.J.: Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010.
 2. Bąbel P., Ostaszewski P.: Współczesna psychologia behawioralna, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 3. Blanchard A.: Twoja niezależność finansowa poprzez Network Marketing, (w:) Psychologia ekonomiczna, Red. naukowa T. Tyszka, GWP, Sopot 2004.
 4. Clark J.M: Psychologia ekonomiczna, Red. T. Tyszka, GWP, Sopot 2004.
 5. Coniff R.: Korporacyjne zwierzę, CIS, Warszawa 2006.
 6. Failla D.: Podstawy marketingu sieciowego, MLM International Polska, Łódź 1996.
 7. Frank R.H.: Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.
 8. Friedman M.: Psychologia ekonomiczna, Red. naukowa T. Tyszka, GWP, Sopot 2004.
 9. Bogdan G., Wadlewski A.: Multi Level Marketing jako model biznesu, „Minib” 2013, nr 1(7).
 10. Hill D.: Emocjonomika, Rebis, Poznań 2010.
 11. Kosewski M.: Wartości, godność, władza, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 12. Mankiw N.G, Taylor M.P.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 13. Otto J., Olczak A.: Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 14. Romanowska M.: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 15. Próchnicki L.: Z dziejów myśli ekonomicznej, Infoplan, Warszawa 2006.
 16. Solek A.: Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna, „Zeszyty Naukowe PTE” 2010, nr 8.
 17. Tomasz A.: Żurawski H., Szansa XXI wieku, Network Marketing, Wydawnictwo AKAPIT, Kraków 1994.
 18. Tyszka T.: Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 2010.
 19. Zaleśkiewicz T.: Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011.
 20. https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy
 21. https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler