Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwaz grupami otoczenia

Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwaz grupami otoczenia
Social media marketing (SMM) as a tool for communiacation between an enterprise and environmental groups
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 12, s. 95-102

Słowa kluczowe

social media komunikacja przedsiębiorstwo grupy otoczenia

Key words

social media communication eterprise environment groups

Streszczenie

Media społecznościowe są miejscem, które pozwala na realizację potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa nieustannie poszukują nowych rozwiązań mających na celu poprawę komunikacji z klientami. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania social media w celach komunikacyjnych przedsiębiorstwa z użytkownikami. Szczególną uwagę zwrócono na portal Facebook jako popularny instrument komunikacji.

Abstract

Social media are a place that allows you to meet your business needs. Companies are constantly looking for new solutions to improve their communikcation with customers. That article presents the possibilities of using social media for communication between the company and its users. Special attention was paid to Facebook as a popular communication tool.

Cytowania

 1. Bachnik K., Szumniak-Samolej J.: Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext, Warszawa 2015.
 2. Batko K., Billewicz G.: E-usługi w biznesie i administracji publicznej, 2015, (w:) https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_K.Batko_G.Billewicz_E-uslugi_w_biznesie
 3. (dostęp: 5.12.2019).
 4. http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kateg oria_glowna.324/wpis.826 (dostęp: 5.12.2019).
 5. http://www.nask.pl/ (dostęp: 12.12.2019).
 6. https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags (dostęp: 12.12.2019).
 7. https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191.pdf (dostęp: 2.12.2019).
 8. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fanpage-na-facebooku-jakie-sa-koszty-jego-prowadzenia (dostęp: 10.11.2019).
 9. https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (dostęp: 10.11.2019).
 10. https://www.brandwatch.com/blog/facebook-statistics (dostęp: 12.11.2019).
 11. https://www.kayak.pl/news/chatboty-ile-polacy-o-nich-wiedza (dostęp: 12.11.2019).
 12. Hysa B.: Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, ZN Politechniki Śląskiej 2016 (97).
 13. Kaplan D.: Facebook Starts 2017 With 65 Million Local Business Pages, (w:) https://geomarketing.com/facebook-starts-2017-with-65-million-local-business-pages (dostęp: 1.12.2019).
 14. Majewski Ł.: Social media zmieniają biznes, Nowoczesne Zarządzanie Comarch 2010, nr 1.
 15. Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R.: Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, ZN Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2012 (5).
 16. Woźniakowski M.: Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2015 (6).
 17. www.facebook.com/napoleoncatcomn (dostęp: 10.11.2019).