Kultura ludowa jako element promocji regionu kurpiowskiego

Wioletta Bieńkowska-Gołasa1, Dominika Nasiadka2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bieńkowska-Gołasa, Wioletta; ORCID: 0000-0003-1654-390X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Nasiadka, Dominika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kultura ludowa jako element promocji regionu kurpiowskiego
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 13, s. 7-17

Słowa kluczowe

kultura ludowa region kurpiowski promocja konkurencyjność

Streszczenie

Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy kultura ludowa może mieć wpływna promocję regionu na przykładzie kurpiowszczyzny? Interpretacja wyników badań wskazuje,iż region kurpiowski jest otwarty i przyjazny dla turystów. Wyroby regionalne, folklor natomiaststały się jednym z głównych czynników promujących Kurpie.

Cytowania

 1. Altkorn J.: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 145.
 2. Bogdański M., Żerański M.: Gmina Kadzidło w samym sercu kurpiowszczyzny – przewodnik turystyczny, Biblioteczka Kurpiowska tom 4, Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn–Kadzidło 2009.
 3. Ciarczyńska A.: Public relations w służbie samorządów, [w:] Kreowanie wizerunku miast A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 4. Dobroński A.: Równianka Kurpiowska. Wybór z prac Adama Chętnika, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 1992.
 5. Jaska E., Werenowska A.: Instrumentarium public relations stosowane w kreowaniu wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Społeczno-ekonomiczne wymiary współczesnej samorządności, E. Jaska, T. Skoczek (red.), Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018.
 6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 7. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A.: Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 8. Lendo T.: Nasze dziedzictwo Kurpiowszczyzna, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2009.
 9. Markowski T.: Zarządzeni rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Michalski E.: Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Michałowski L.: Turystyka i sposoby promocji miast, Studia regionalne i lokalne 2003, nr 4(14), s. 91–110.
 12. Mróz K.: Kurpiowska Sztuka Ludowa, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Myszyniec 2009.
 13. Ozorowski M.: Kultura religijna Kurpiowszczyzny, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.
 14. Panasiuk A.: Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 15. Porter M.E.: Portret o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001.
 16. Sobczyk G., Celoch A.: Promocja jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa, [w:] Skuteczna komunikacja i promocja. Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja Urzędowa i Biznesowa, D. Filar (red.), Wydawnictwo UMSC, Lublin 2012.
 17. Stawasz D.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 18. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.