Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracjiwarszawskiej w percepcji konsumentów

Agata Balińska1, Dominika Cymerman2, Wioletta Olejniczak3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Cymerman, Dominika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Olejniczak, Wioletta; ORCID: 0000-0001-5184-6776 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracjiwarszawskiej w percepcji konsumentów
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 14, s. 21-30

Słowa kluczowe

Warszawa transport publiczny wymiary jakości

Streszczenie

Celem badań była ocena jakości transportu publicznego w aglomeracjiwarszawskiej. Opracowana została lista parametrów jakości technicznej i funkcjonalnejkomunikacji miejskiej w Warszawie. Wersyfikacja poziomu jakości komunikacji miejskiejz uwzględnieniem tych parametrów została przeprowadzona wśród 179 pasażerów w 2019 rokuna podstawie sondażu diagnostycznego techniką ankiety rozdawanej. Przyjęta problematykabadań obejmowała: określenie częstotliwości i powodu wykorzystywania poszczególnych formtransportu miejskiego w aglomeracji warszawskiej oraz zweryfikowanie zależność między płcią,posiadaniem do dyspozycji samochodu osobowego oraz częstotliwością wykorzystywaniaposzczególnych środków transportu a ich oceną. Analiza wyników badań empirycznych zostałapoprzedzona wprowadzeniem teoretycznym do badanej problematyki.

Cytowania

  1. Barcik J., Czech P., Jackiewicz J.: Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część I, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport 2010, z. 67, s. 55–65.
  2. Barometr Warszawski, Warszawa, 2019, s. 13. https://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawaw-liczbach/2019 (dostęp: 20.05.2020).
  3. Drob-Żaba E., Żaba K.: Zastosowanie CRM w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, Transport Miejski i Regionalny 2008, nr 6, s. 20–25.
  4. Figura J.: Jakość usług szansą rozwoju w transporcie. Unijne perspektywy finansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 32, s. 251-265.
  5. Gostkowska-Dźwig S., Mrozik M.: Determinanty rozwoju jakości sektora usług transportu miejskiego w Częstochowie w aspekcie mobilności jej mieszkańców, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie 2017, nr 26, s. 158–166.
  6. Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej, SITK, Kraków 1991.
  7. Starowicz W.: : Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy – część 1, Transport Miejski i Regionalny 2004, nr 10, s. 28–34.
  8. Toruński J.: Jakość usług transportowych w przewozach pasażerskich, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 2009, nr 82, s. 23–42.
  9. Wyszomirski O.: Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
  10. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie: Roczny Raport ZTM, Warszawa, 2019, s. 14. https://www.ztm.waw.pl/raporty-roczne-ztm/ (dostęp: 20.02.2020).