Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich

Bartłomiej Trajer1, Marzena Trajer2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Trajer, Bartłomiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 117-127

Słowa kluczowe

inteligentne wioski obszary wiejskie Unia Europejska technologie informacyjne technologie komunikacyjne innowacje na wsi

Streszczenie

W artykule przybliżono stosunkowo nowe zagadnienie inteligentnych wiosek (smart villages), które mają istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Społeczność zamieszkująca obszary tzw. inteligentnych wsi wykorzystuje innowacyjne rozwiązania w celu poprawy warunków pracy i życia, opierając się na lokalnych atutach, możliwościach i mocnych stronach obszarów wiejskich. Koncepcja inteligentnych wsi nie zawiera jednego uniwersalnego rozwiązania. Opiera się ona na potrzebach i potencjale danego terytorium oraz na strategii i jest wspierana przez nowe lub istniejące strategie terytorialne. W smart villages kluczowe są technologie, inwestycje w infrastrukturę, rozwój przedsiębiorczości, kapitał ludzki, zdolności i budowanie społeczności. Bardzo ważne jest również zaangażowanie społeczności lokalnych.