Komunikacja polskich miast z otoczeniemspołeczno-gospodarczym w nowych mediach

Agnieszka Werenowska1, Ewa Jaska2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jaska, Ewa; ORCID: 0000-0002-3874-1985 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Komunikacja polskich miast z otoczeniemspołeczno-gospodarczym w nowych mediach
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 129-138

Słowa kluczowe

nowe media marketing terytorialny komunikacja informacja

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania nowych medióww marketingu terytorialnym miast i poziomu zainteresowania społecznego ich ofertą w tychkanałach komunikacji. W części teoretycznej scharakteryzowano komunikację z wykorzystaniemnowych mediów z perspektywy marketingu terytorialnego. W części empirycznej zdefiniowanom.in. preferowane cechy informacji zamieszczanych przez polskie miasta w mediachspołecznościowych i na oficjalnych stronach internetowych, wskazując na ich aktualność, czytelnośći użyteczność. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, polskie miasta prowadzą aktywnymarketing terytorialny z wykorzystaniem nowym mediów. Jednak tylko przemyślane, umiejętniei odpowiedzialnie prowadzone serwisy przyciągają relatywnie większą grupę odbiorców.