Krótkie łańcuchy dostaw szansą dla lokalnych przedsiębiorców rolnych

Monika Wojcieszak-Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojcieszak-Zbierska, Monika; ORCID: 0000-0002-9962-2648 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Krótkie łańcuchy dostaw szansą dla lokalnych przedsiębiorców rolnych
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 139-149

Słowa kluczowe

krótkie łańcuchy dostaw (KŁD) gospodarstwa rolne organizacja sprzedaży kanały dystrybucji

Streszczenie

Współcześnie krótkie łańcuchy dostaw traktowane są jako powrót do tradycyjnych systemów dystrybucji żywności. Coraz częściej konsumenci sięgają po żywność lokalną, nieprzetworzoną, dostarczaną nabywcom bezpośrednio od producentów rolnych. W artykule zaprezentowano charakterystykę krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ), wskazując możliwości jej dystrybucji. Badanie o charakterze jakościowym przeprowadzone zostało metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych i częściowo ustrukturyzowane przeprowadzono podczas wydarzenia EKOWEKKEND w Poznaniu wśród producentów oraz konsumentów. Celem prowadzonych badań była m.in. identyfikacja korzyści wynikających z takiej formy dystrybucji. Zarówno producenci, jak i konsumenci wskazali korzyści z nabywania i spożywania lokalnych produktów, w tym: wysoką jakość oferowanych produktów, odpowiednią cenę oraz walory odżywcze oraz zdrowotne.