Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19

Katarzyna Brodzikowska1, Wioletta Olejniczak2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Brodzikowska, Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Olejniczak, Wioletta; ORCID: 0000-0001-5184-6776 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 15-23

Słowa kluczowe

kredyt konsumpcyjny turystyka portfel kredytowy

Streszczenie

Turystyka jest sektorem rynku, w którym istotne znaczenie odgrywają kredyty konsumpcyjne. Ich rola w okresie pandemii COVID-19 uległa zmianie. Celem badań było rozpoznanie wartości portfela kredytowego w czasie pandemii COVID-19 oraz udziału w nim przedsiębiorstw turystycznych. Poddano analizie dokumenty z zakresu bankowości, tj.: Raport o stabilności systemu finansowego (październik 2020 r.), Raport o stabilności systemu finansowego za I kwartał 2020 roku (wrzesień 2020 r.) oraz sprawozdania wybranych banków spółdzielczych. Zaprezentowane wyniki pokazały różnice w przyznawaniu kredytów gotówkowych przedsiębiorcom turystycznym przed pandemią oraz w trakcie jej trwania. Znaczące różnice również odnotowano w kontekście średniorocznych poziomów zapytań kredytowych.