Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę

Jan Zawadka1, Karolina Tomaszek2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tomaszek, Karolina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 151-162

Słowa kluczowe

turystyka biznesowa podróże służbowe rynek spotkań Warszawa

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie istoty turystyki biznesowej, a także scharakteryzowanie zachowań i preferencji turystów biznesowych odwiedzających Warszawę. Wykorzystanymi metodami badawczymi były analiza literatury oraz sondaż diagnostyczny. Badania ankietowe przeprowadzono w lutym 2020 roku na próbie 90 osób odwiedzających Warszawę w celach biznesowych. Na podstawie wyników badań wywnioskowano, iż przyjazdy biznesowe respondentów do Warszawy odbywają się w większości kilkukrotnie w ciągu roku, a średnia długość pobytu wynosi zazwyczaj dwa dni. Zależność między porą roku a częstotliwością przyjazdów służbowych do Warszawy jest znikoma. Przeważająca część badanych postrzega stolicę Polski jako atrakcyjną destynację turystyki biznesowej, która posiada odpowiednią infrastrukturę do organizacji spotkań biznesowych.