Turystyka filmowa jako element promocji regionu

Wioletta Bieńkowska-Gołasa1, Piotr Gołasa2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bieńkowska-Gołasa, Wioletta; ORCID: 0000-0003-1654-390X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gołasa, Piotr; ORCID: 0000-0002-8848-1122 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Turystyka filmowa jako element promocji regionu
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 5-14

Słowa kluczowe

turystyka filmowa promocja region

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań odnoszące się do postrzegania przez respondentów turystyki filmowej jako elementu promującego dane miejsca czy regiony. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Wyniki przeprowadzonych badań odnoszące się do turystyki filmowej w promocji destynacji turystycznych wskazują na to, iż jest to zjawisko, które należy jeszcze bardziej promować, gdyż niespełna 50% badanych spotkało się z pojęciem turystyki filmowej.