Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych

Joanna Pietrzak-Zawadka1, Paulina Malej2
1, 2 Politechnika Białostocka
Pietrzak-Zawadka, Joanna; ORCID: 0000-0002-2952-4102 (Politechnika Białostocka)
Malej, Paulina (Politechnika Białostocka)
Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 93-103

Słowa kluczowe

rola lasu dla społeczeństwa rekreacja na terenach leśnych lasy miejskie Białegostoku lasy w zasięgu aglomeracji obszary problemowe leśnictwa

Streszczenie

Zarówno na terenie Białegostoku, jak i w jego otoczeniu występują liczne obszary leśne o dużych walorach środowiska przyrodniczego. Dzięki sprzyjającemu położeniu w granicach Puszczy Knyszyńskiej, urozmaiconej rzeźbie i bogatej szacie roślinnej są one źródłem zaspokojenia potrzeb wypoczynkowych, zdrowotnych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. W opracowaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Dokonano także analiz dotyczących funkcji lasu w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych mieszkańców na terenach leśnych. Obszary leśne położone w obrębie Białegostoku stanowią ważne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, jak również istotny element systemu przyrodniczego Białegostoku o funkcjach rekreacyjnej, dydaktycznej, społecznej, a także prozdrowotnej.