Pomniki historii jako element kształtowaniaruchu turystycznego w regionie

Katarzyna Gabryjończyk1, Piotr Gabryjończyk2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gabryjończyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7780-0928 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gabryjończyk, Piotr; ORCID: 0000-0002-8815-9723 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Pomniki historii jako element kształtowaniaruchu turystycznego w regionie
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 16, s. 27-40

Słowa kluczowe

dziedzictwo zabytek turystyka pomnik historii województwo świętokrzyskie lista światowego dziedzictwa UNESCO

Streszczenie

Celem artykułu jest poznanie rzeczywistej zmiany wielkości wybranych wskaźników charakteryzujących ruch turystyczny w powiatach województwa świętokrzyskiego, jaka nastąpiła po uzyskaniu przez lokalne zabytki oficjalnego, nobilitującego statusu pomnika historii. Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w powiatach, których dziedzictwo uzyskało miano pomnika historii, wzrosła średnia względna liczba turystów, osób zainteresowanych lokalną ofertą muzealną, jak również zwiększył się stopień wykorzystania bazy noclegowej względem okresu przed wpisaniem na tę nobilitującą listę. Zaobserwowano także, że średnie wzrosty wartości ww. wskaźników dla rozpatrywanej grupy powiatów były wyższe aniżeli odnotowane w tym samym okresie dla całego województwa świętokrzyskiego, a nawet Polski (w przypadku stopnia wykorzystania bazy noclegowej).