Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019

Anna Grontkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Grontkowska, Anna; ORCID: 0000-0002-7286-8496 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 16, s. 41-53

Słowa kluczowe

powierzchnia gruntów województwo mazowieckie grunty rolne lasy

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie zmian w sposobach użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w latach 2002-2019 na podstawie danych ewidencyjnych dotyczących gmin. Z przeprowadzonych badań wynika, że główne zmiany sposobów zagospodarowania powierzchni dotyczyły przekształcania zagospodarowania rolniczego gruntów na użytkowanie leśne lub tereny zabudowane (zurbanizowane), należy jednak zaznaczyć, że na poziomie poszczególnych gmin odnotowano przeciwstawne kierunki zagospodarowania gruntów.