Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich

Wioletta Olejniczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olejniczak, Wioletta; ORCID: 0000-0001-5184-6776 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 16, s. 67-75

Słowa kluczowe

Koło Gospodyń Wiejskich rozwój lokalny tradycja inicjatywa

Streszczenie

Celem artykułu było poznanie głównych działań podejmowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), a także ich wkładu w rozwój lokalny. W pracy wykorzystano pierwotne oraz wtórne materiały źródłowe. Źródła wtórne to literatura naukowa w zakresie rozwoju lokalnego oraz ustawy, które odnoszą się do poruszanego problemu. Źródła pierwotne to wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z użyciem techniki wywiadu swobodnego z członkiniami oraz przewodniczącymi KGW. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że KGW spełniają tradycyjne role, takie jak podtrzymanie tradycji ludowych i folklorystycznych, ale również podejmują nowe wyzwania: organizację imprez sportowych, sesji fotograficznych, czy sprzątanie swoich miejscowości. Wszystkie te działania mają wspólny cel, którym jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości ich życia.