Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich

Anna Parzonko1, Anna Sieczko2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Parzonko, Anna; ORCID: 0000-0002-2370-8154 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 16, s. 77-87

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przedsiębiorczość zespołowa grupy producentów rolnych firmy rodzinne

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli zaufania w funkcjonowaniu różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dokonano analizy literatury polskiej i zagranicznej oraz przeglądu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce i Portugalii, które dotyczyły przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Badania te koncentrowały się między innymi na roli zaufania, które w teorii zarządzania postrzegane jest jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu. Zweryfikowano związek między zaufaniem a przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Przeprowadzona analiza wskazuje na przyszłe kierunki badań nad rolą zaufania w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.