Banki spółdzielcze w opinii młodych konsumentów

Tomasz Pawlonka, Aleksandra Perek

Pawlonka, Tomasz; ORCID: 0000-0002-3463-7013
Perek, Aleksandra
Banki spółdzielcze w opinii młodych konsumentów
Co-operative banks in the segment of young consumers
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 65-76

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze oferta produktowo-usługowa konkurencyjność kampanie medialne

Key words

co-operative banks product and service offer competitiveness media campaigns

Streszczenie

Przeprowadzone badania własne wskazały na znajomość banków spółdzielczych wśród respondentów. Jednocześnie aż 13,77% próby badawczej stanowili klienci banków spółdzielczych. Pomimo dostrzeżenia kampanii medialnych banków spółdzielczych, w świadomości konsumentów nie są ugruntowane atuty jak np. nowoczesność. Wyniki badania wskazały ponadto na motyw pokoleniowy przy wyborze banku, ale stosunkowo niewielkie znacznie odległości placówki banku od miejsca zamieszkania.

Abstract

Results of our research showed a knowledge of co-operative banks of the respondents. 13.77% of research sample were clients of co-operative banks. Despite noticing the media campaigns of cooperative banks, in the minds of consumers are not well-established advantages such as modernity. Results of the research also showed a ‘generational motive’ in choosing a bank, but a relatively small importance is distance between bank and home.