Kierunki rozwoju form gospodarowania w sektorze rolnictwa na Ukrainie

Iryna Mazur, Olena Pimenova

Mazur, Iryna
Pimenova, Olena
Kierunki rozwoju form gospodarowania w sektorze rolnictwa na Ukrainie
Trends of development of forms of economy in agrarian sector of Ukraine
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 89-108

Słowa kluczowe

spółdzielczość rolnicza sektora rolnictwa na Ukrainie formy gospodarowania

Key words

cooperation farms agrarian sector in Ukraine economic forms of activity

Streszczenie

W artykule przedstawiono kierunki rozwoju form gospodarowania w sektorze rolnictwa na Ukrainie. Poddano analizie doświadczenia międzynarodowe, w tym spółdzielczość rolniczą oraz takie formy współpracy z państwem, jak partnerstwo. Podkreślono duże znaczenie niekomercyjnych produkcyjnych spółdzielni, takich jak spółdzielnie produkcyjne na Ukrainie.

Abstract

Trends of development of forms of economy in agrarian sector of Ukraine are studied. Foreign experience of cooperation farmers, their unions with State like partnerships is analyzed. An importance of creation non-commercial production unions as production cooperation in Ukraine is proved.