Venture capital i jego cechy na Ukrainie

Iryna Mazur, Vitaliy Zyanko

Mazur, Iryna
Zyanko, Vitaliy
Venture capital i jego cechy na Ukrainie
Venture capital and its features in Ukraine
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 2, s. 5-14

Słowa kluczowe

venture capital projekty innowacyjne formy finansowania perspektywy rozwoju

Key words

venture capital innovative projects forms of financing development perspective

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę i cel wykorzystania venture capital; zaprezentowano korzyści wynikające z finansowania projektów innowacyjnych tym kapitałem, w porównaniu z innymi formami finansowania; dokonano analizy obecnej sytuacji na rynku venture capital na Ukrainie; przedstawiono problemy i perspektywy rozwoju finansowania venture capital na Ukrainie.

Abstract

In the article the economic content and the purpose of venture capital has been investigated; its benefits comparatively with other forms of innovation projects financing were discovered; current situation of Ukraine’s venture investment was analyzed; problems and prospects of Ukraine’s venture capital funds were explored.